Rekisteriseloste

Hontai Judo ry (jatkossa ”seura”) ylläpitää jäsenistään rekistereitä joita käytetään sekä yhteydenpitoon, että seuraamaan jäsenen edistymistä, harjoitteluaktiivisuutta ja saatuja maksuja. Rekistereitä käytetään myös tarpeen vaatiessa yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Suomen Judoliiton kanssa.

Rekistereihin tallennetaan jäsentietolomakkeella annettujen tietojen lisäksi harjoituksiin osallistumiset, vyöarvoissa eteneminen, judokilpailuihin osallistumiset tuloksineen, judoon liittyvät koulutukset ja seuran tai judon hyväksi tehty aktiivisuus.

Tietoja kerätään myös Suomisport.fi henkilö- ja organisaatiorekisteristä.

Jäsenen tietoihin on pääsy seuran kaikilla ohjaajilla, jotka on listattu osoitteessa: https://hontaijudoclub.com/fi/hontai-judo/ohjaajat.

Henkilötiedot poistetaan rekistereistä kun henkilö ei ole ollut seuran jäsen vuoteen, tai pyydettäessä heti jäsenen erottua seurasta.

Rekisteriin merkitylle henkilölle (tai hänen huoltajalleen) toimitetaan pyydettäsessä ote hänestä tallennetuista tiedoista ja hänellä on oikeus tietojen oikaisuun.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin.

Selvityksen kuinka henkilötietoja käsitellään seurassa saa seuran hallituksen jäseniltä.